Projekt Unijny

Projekt „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Realizacja Projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Sieradzu kończy się z dniem 30.11.2020r.

Wszystkie osoby ( 245 uczniów i 15 nauczycieli), zakończyły udział w projekcie zgodnie
z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa.

Dodatkowe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” .

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu  wzbogacił swoje wyposażenie o dodatkowe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” realizowanego ze środków EFS. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie kształcący się
w zawodzie technik geodeta będą korzystać z nowoczesnego tachimetru bezlustrowego, a uczniowie technikum informatycznego, dzięki dodatkowym zakupom, nabędą umiejętności  z zakresu montażu sieci światłowodowych przy pomocy spawarki, reflektometru i narzędzi do montażu światłowodów. Przyszli informatycy będą także mogli odwzorowywać kształty obiektów przestrzennych za pomocą skanera i kamery 3D w programach inżynierskich oraz kopiować je na drukarkach 3D. Urządzenia te znajdą również zastosowanie do modelowania obiektów w rzeczywistości wirtualnej i umożliwią przeniesienie ich do świata rzeczywistego.

Od września 2020 r. wraz z powrotem do szkoły wznawiamy realizację zajęć w ramach projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”, przerwanych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i rozprzestrzenianiem się zarażeń koronawirusem w województwie łódzkim, a w szczególności:

Harmonogram spotkań

Harmonogram zajęć dostępny będzie na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie uczniowskim i dyrektora szkoły już  w pierwszym tygodniu września 2020r.

W dniu 05.10 2020 r.  w ramach projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” zadnie nr 6   grupa ochrony środowiska  brała udział w wycieczce edukacyjnej   do  Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 02.10 2020 r.  w ramach projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” zadnie nr 6   grupa ochrony środowiska  brała udział w wycieczce edukacyjnej   do Geotermii Uniejów

W ramach projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” zadnie nr 6  dniu 24 .09 .2020  grupa ochrony środowiska  brała udział w wycieczce edukacyjnej   do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego .

Galeria 2020/2021 – wznowione zajęcia

Zad 4 J.Opora

Szkolenie dla nauczycieli ze spawania światłowodów: K. Pytel, J. Opora

Zad K.Pytel

W dniach 5, 6, 7 lutego uczniowie z klasy 3 technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu z projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych w ramach udziału w projekcie „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”. Szkolenie przeprowadził pan dr inż. Marcin Michalski z certyfikowanego ośrodka szkoleniowego ATUM, a odbyło się ono w Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim. Zakres szkolenia obejmował:

 1. Systemy fotowoltaiczne
 2. Typy systemów i instalacji fotowoltaicznych
 3. Eksploatacja i konserwacja systemów fotowoltaicznych
 4. Dobór, montaż, regulacja systemów fotowoltaicznych
 5. Komputerowe wspomaganie projektowania
 6. Montaż paneli PV wraz z konstrukcją wsporczą
 7. Połączenie elektryczne, montaż falownika, uruchomienie instalacji
 8. Omówienie poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej
 9. Dobór mocy systemu w zależności od zapotrzebowania klienta z uwzględnieniem ustawy o OZE
 10. Dobór zabezpieczeń elektrycznych
 11. Sporządzanie wstępnego projektu i kosztorysu
 12. Obsługa programów komputerowych do wykonywania instalacji fotowoltaicznych, np. program SMA Sunny Design, EasySolar
 13. Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej oraz dokumenty do złożenia u dystrybutora energii elektrycznej

ALBUM ZDJĘĆ Z ZAJĘĆ 2018 2019

Informacje z poprzedniej strony szkoły zspnr1.nasze.pl