PCK

APEL O POMOC!!!

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC DLA BARTŁOMIEJA PŁÓCIENNIKA. BARTEK MA 12 LAT I MIESZKA W SIERADZU.  ZDIAGNOZOWANO U NIEGO BIAŁACZKĘ. POTRZEBUJE KRWI GRUPY BRH+ LUB 0RH+.

KREW MOŻNA ODDAĆ W MOBILNYM PUNKCIE KRWIODAWSTWA NA PLACU PRZED URZĘDEM MIASTA W SIERADZU, W PIĄTEK 19 CZERWCA, W GODZ. 9:00 – 12:00. Z DEDYKACJĄ DLA BARTKA.

SK PCK

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC DLA BARTŁOMIEJA PŁÓCIENNIKA. BARTEK MA 12 LAT I MIESZKA W SIERADZU.  ZDIAGNOZOWANO U NIEGO BIAŁACZKĘ. POTRZEBUJE KRWI GRUPY BRH+ LUB 0RH+.

KREW MOŻNA ODDAĆ W MOBILNYM PUNKCIE KRWIODAWSTWA NA PLACU PRZED URZĘDEM MIASTA W SIERADZU, W PIĄTEK 19 CZERWCA, W GODZ. 9:00 – 12:00. Z DEDYKACJĄ DLA BARTKA.

APEL!

Kilka tygodni temu to Ty potrzebowałeś pomocy.

Teraz to Ty tą pomoc możesz nieść.

Twoje osocze może uratować komuś życie!

Jeżeli przebyłeś COVID-19 skontaktuj się z najbliższym centrum krwiodawstwa.

SK PCK

Co roku 31. maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ma również zachęcić do      24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie. Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów.

Światowy Dzień Krwiodawcy

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom – oddającym bezpłatnie krew – za ratujący życie dar krwi i zwiększenia świadomości potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia potrzebującym pacjentom dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych.

Transfuzje krwi i produkty krwiopochodne co roku ratują życie milionom ludzi. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia,
a także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych
i chirurgicznych. Krew odgrywa również istotną rolę w kontekście opieki
i ratowania życia matek i dzieci oraz w czasie operacji ratunkowych podejmowanych w związku z katastrofami naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka. Służba krwi, która zapewnia pacjentom dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych w wystarczającej ilości, jest kluczowym elementem skutecznego systemu opieki zdrowotnej. Odpowiednia ilość krwi i jej składników może być zapewniona jedynie poprzez regularne donacje dokonywane przez dobrowolnych, honorowych dawców krwi. Jednak w wielu krajach służby krwi nadal stoją przed wyzwaniem, jakim jest udostępnienie wystarczającej ilości krwi, zapewniając jednocześnie jej jakość i bezpieczeństwo.

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 

Pierwsza inicjatywa utworzenia Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca pojawiła się już w 1922 roku. Po zakończeniu I wojny światowej ludzkość postanowiła odzyskać pokój. W Czechosłowacji, stowarzyszenie krajowe propagowało ogłoszenie trzydniowego symbolicznego rozejmu na czas świąt wielkanocnych. Akcja przyjęła nazwę „Rozejmu Czerwonego Krzyża” i została entuzjastycznie przyjęta w kręgach społecznych. W 1925 roku powołano Komisję w celu ustanowienia święta na wzór Rozejmu Czerwonego Krzyża. W 1934 roku podczas Międzynarodowej Konferencji została przyjęta propozycja obchodów święta w ogólnym charakterze. Po II wojnie światowej, Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca podjęła integrujące działania wobec międzynarodowych stowarzyszeń w celu opracowania rozwiązań najważniejszych problemów. W marcu w 1948 roku Komitet Wykonawczy Ligii przyjął dzień 8 maja jako datę święta Czerwonego Krzyża. Dzień obchodów nie jest przypadkowy, upamiętnia dzień urodzin twórcy Czerwonego Krzyża, Szwajcara Henry Dunata. Od 1948 roku święto przyjęło nazwę Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

W Polsce Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W tym samym roku, polski oddział został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i został przyłączony do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Od zakończenia II wojny światowej, organizacja wciąż działa na rzecz potrzebujących, zwłaszcza ofiar wojen i chorób.

Główną misją Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest ochrona życia i zdrowia, zapewnienie godności ludziom, zwłaszcza w konfliktach zbrojnych, a także aktywizowanie pracy wolontariuszy i budowanie poczucia solidarności wobec wszystkich ofiar przemocy, chorób i konfliktów zbrojnych. Istnieje Siedem Podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.

Statystyki

Według danych WHO co roku z powodu palenia papierosów i narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego umiera niemal 6 milionów osób (jeden zgon co sześć sekund). 63% zgonów jest spowodowanych przez choroby niezakaźne, których jednym z głównych czynników ryzyka jest palenie papierosów (niechlubne pierwsze miejsce należy do nadciśnienia tętniczego). Palenie tytoniu zabiło około 100 milionów ludzi w XX wieku, o ile nie będziemy działać, może zabić do miliarda ludzkich istnień w tym stuleciu”. Jeśli chodzi o Polskę, co roku 70 000 mieszkańców naszego kraju umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8 000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem.

Choroby

Papierosów nie można palić „bezkarnie”. Jak dowiodły liczne badania, istnieje związek przyczynowo-skutkowy między opisywanym nałogiem a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.

Oto niektóre z 4tys. Związków chemicznych w tym 40 rakotwórczych, zawartych      w dymie tytoniowym.

W dniach 22 – 26 listopada rzesza ludzi wiernych szlachetnej idei obchodzi swoje święto Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Oficjalnie w Polsce wszystko zaczęło się w 1958 roku, kiedy to Polski Czerwony Krzyż podjął wyzwanie mające na celu propagowanie krwiodawstwa. W przyszłym roku, te dni będą miały szczególną oprawę – będziemy po raz 60-ty mówić o święcie, które jednoczy nas w sposób szczególny. Spotykamy się nie tylko w stacjach krwiodawstwa, ale także na skromnych akademiach, których głównym celem jest przekazanie skromnych podziękowań cichym Bohaterom.
Honorowe krwiodawstwo to swego rodzaju akcja społeczna, przejawiająca się w bezinteresownym oddawaniu tego co najcenniejsze – własnej krwi, jedynego w swoim rodzaju leku, przez osoby zdrowe dla osób, które na to czekają, dla których bardzo często jest to jedyna droga powrotu do zdrowia. Leczenie za pomocą krwi jest możliwe tylko dzięki ludziom dobrej woli, którzy podejmują wyzwanie i decydują się oddać cząstkę siebie dla innego człowieka. Jak do tej pory, pomimo podejmowania wielu prób, nie wymyślono metody sztucznej produkcji krwi, jego jedynym producentem jest organizm ludzki. Ciągły rozwój krwiodawstwa spowodował ogólny postęp w chirurgii naczyniowej i serca. Propagowanie szczytnej idei krwiodawstwa połączone z wysiłkiem zmierzającym do zaspokojenia potrzeb krwiolecznictwa jest podstawowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. W celu jego realizacji konieczne było podjęcie działań edukacyjnych wśród obywateli polskiego społeczeństwa – szczególnie młodzieży szkół średnich naszego regionu – oraz realizacja szeregu działań marketingowych w tym aspekcie. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na krew, a realną jej ilość, należy zadać sobie pytanie o skuteczność podejmowanych działań. Uwidacznia się to szczególnie w okresie letnim – zapotrzebowanie na krew rośnie, a liczba krwiodawców maleje. Nieodłącznym elementem prowadzonej polityki zachęcania do krwiodawstwa powinna być i jest kampania edukacyjna wzbogacona o rzetelną wiedzę dla potencjalnych krwiodawców. Honorowi dawcy krwi poprzez swoją działalność w pełni zasługują na szacunek wśród społeczeństwa. Współczesna opieka medyczna nie mogłaby w sposób właściwy funkcjonować bez krwi. Ofiarność honorowych dawców krwi dla ratowania ludzkiego życia, jest godna najwyższego uznania. Słowa podziękowania należą się wszystkim, zarówno tym, którzy systematycznie oddają krew, jak i tym, którzy uczynili to jednokrotnie, ponieważ każda ilość jest ważna i każda może uratować komuś życie. Krwiodawcy to również osoby, które w sposób rzetelny są w stanie ocenić wpływ regularnego oddawania krwi na organizm ludzki, poprzez własne doświadczenie w tej kwestii.

Z okazji tego pięknego święta, życzymy wszystkim Krwiodawcom , sympatykom oraz pracownikom Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szczęścia, zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękujemy Wam za to co bezinteresownie robicie, w imię ratowania życia i zdrowia bezimiennych biorców.

Do zbiórki przystąpiło 28 uczniów. Krew oddało 13 uczniów. Akcja została zrealizowana przy współpracy z Punktem Krwiodawstwa w Sieradzu. Organizatorzy akcji: opiekunowie SK PCK . p.L.Pawlik, p.M.Dworczak.