Rekrutacja


Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

Jesteś na etapie wyboru szkoły średniej. Ostateczna Twoja decyzja musi być poprzedzona gruntowną analizą własnych zainteresowań, predyspozycji i możliwości.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy przedstawia zestawienie najbardziej deficytowych i potrzebnych zawodów w naszym kraju. Ucząc się w tym zawodzie, zawsze znajdziesz pracę.

Drodzy Ósmoklasiści – wszystkie zawody, jakie znajdują się w portfolio Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu są na liście zawodów bardzo lub umiarkowanie potrzebnych w naszym kraju i/lub województwie

Film przygotowali uczniowie Technikum informatycznego Jakub Woźny oraz Adam Wesołowski klasa 2Ti opiekun J .Opora

Dlaczego warto wybrać technikum?

  1. Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować na maturze do przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
    https://www.gov.pl/web/edukacja/egzamin-maturalny2
  2. Punkty z egzaminów zawodowych w technikum uczelnie techniczne uwzględniają w algorytmach rekrutacyjnych.

Kierunki w roku szkolnym 2024/2025

logowanie to systemu rekrutacji elektronicznej: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

Wśród wielu szkół możesz wybrać także Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu.

Kierunki w roku szkolnym 2024/2025

Opis wszystkich kierunków

Technikum nr 1
im. Tadeusza Tańskiego

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/ dodatkowe godziny dyrektorskie
Języki obce
angielski, niemiecki

Technik programista

matematyka rozszerzona

fizyka godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

QUIZ

Nowy FILM

Technik informatyk

matematyka rozszerzona

informatyka godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

QUIZ
FILM

Technik geodeta

matematyka rozszerzona

geografia godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, geografia

FILM

Technik elektryk

matematyka rozszerzona

fizyka godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

matematyka rozszerzona

fizyka godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Technik budownictwa

matematyka rozszerzona

chemia godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, chemia


Technik mechatronik

matematyka rozszerzona

fizyka godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

FILM


Technik architektury krajobrazu

matematyka rozszerzona

biologia godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

FILM


Technik pojazdów samochodowych

matematyka rozszerzona

fizyka godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Technik mechanik
operator maszyn CNC

matematyka rozszerzona

fizyka godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Technik spawalnictwa NOWOŚĆ

matematyka rozszerzona

fizyka godz.dyr

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.angielski, matematyka, fizyka


Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
im. Tadeusza Tańskiego

Mechanik pojazdów samochodowych

Język obcy: angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Elektromechanik pojazdów samochodowych

Język obcy: angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Fryzjer

Język obcy: angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Elektryk

Język obcy: angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Monter sieci i instalacji sanitarnych

Język obcy: angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Język obcy: angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka


Blacharz samochodowy

Język obcy: angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka