Rodzic

Szanowni Rodzice

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
BS Sieradz 20 9267 0006 0000 0228 2000 0010

Dziennik elektroniczny

Jeśli chcą państwo korzystać z Dziennika elektronicznego Proszę podać swojego e-maila wychowawcy (jest on jednocześnie loginem).

Godziny dostępności 2023/2024

akt z 28.02.2024

PLAN ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH WYCHOWAWCÓW KLAS

Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  1. Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas pierwszych : 07.09.2023r.

                        * godz. 16.30

  1. Zebrania informacyjne międzyokresowe klas przejściowych i maturalnych: 26.10.2023r. (czwartek)

 * grupa I – godz. 16.40

 * grupa II – godz. 17.40

  1. Zebrania informacyjne na koniec okresu wychowawców i rodziców klas przejściowych i maturalnych: 12.12.2023r. (wtorek)

 * grupa I – godz. 16.40

 * grupa II – godz. 17.40

  1. Zebrania informacyjne międzyokresowe klas przejściowych i klas maturalnych: 05.03.2024r. (wtorek)

 * grupa I – godz. 16.40

 * grupa II – godz. 17.40

  1. Zebrania informacyjne końcowo roczne klas maturalnych: 08.04.2024r. (poniedziałek)

 * godz. 16.40

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych : 28.05.2024r. (wtorek)

                        * grupa I – godz. 16.40

                        * grupa II – godz. 17.40

Szanowni rodzice i opiekunowie

Jeżeli macie podejrzenie (lub macie pewność), że w stosunku do Waszego dziecka (lub innego ucznia ZSP nr 1) stosuje się w szkole lub poza szkołą przemoc prosimy o natychmiastowe zgłoszenie problemu do dyrektora zespołu.