Wyniki wyboru patrona szkoły.

W Technikum nr 1 w Sieradzu oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Sieradzu,  wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu, odbyły się wybory na patrona każdej ze szkół. Zarówno w Technikum jak i Branżowej Szkole I stopnia wygrał Tadeusz Tański ps. Nałęcz (ur. 11 marca 1892 w Moskwie, zm. 23 marca 1941 w Auschwitz-Birkenau) – polski konstruktor samochodowy, inżynier mechanik, wynalazca. W 1920 roku skonstruował pierwszy polski samochód pancerny, Ford FT-B. W Centralnych Warsztatach Samochodowych konstruował pierwsze samochody całkowicie polskiej konstrukcji, np. CWS T-1, T-4 (T-2) i inne. Po klęsce w wojnie obronnej zaangażował się w działalność konspiracyjną. 3 lipca 1940 roku został aresztowany przez Niemców w ramach akcji AB i wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. W obozie Niemcy przedstawili mu ofertę współpracy, ale Tański stanowczo odmówił. 23 marca 1941 roku został zamordowany.

https://vod.tvp.pl/video/geniusze-i-marzyciele,tadeusz-i-czeslaw-tanscy,52279738

Wybory ze względu na pandemię COVID-19 zostały przeprowadzone online. W głosowaniu mogli wziąć udział uczniowie, rodzice oraz pracownicy obu szkół.


Drugim kandydatem na patrona, również do obu wyżej wymienionych szkół, był Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski.