Nowoczesna technologia inwestycją w przyszłość

W ramach projektu „Nowoczesne technologie inwestycją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, utworzono międzyszkolną pracownię nauki języków obcych, w której naukę będą pobierać uczniowie Technikum nr 1 im. Tadeusza Tańskiego oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Tadeusza Tańskiego. Pracownia składa się z 24 stanowisk do nauki języka obcego, stanowiska nauczycielskiego wraz z oprogramowaniem, 24 laptopów oraz monitora interaktywnego 75″.  Łączny koszt inwestycji wyniósł 144 298,43 zł.

Zajęcia – Fotogrametria z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (drony)

Lekcja informatyki z dronem. Technik informatyk.

Zajęcia – Eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV

Zajęcia – Wirtualizacja, konteneryzacja i wirtualna rzeczywistość

Przeprowadzenie szkolenia do pilotowania drona o wadze do 4 kg