75 – lecie

3 X 2022r Uroczystość 75-lecia Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu

Uroczystość – zdjęcia Jakub Woźny klasa 2Ti op. Joanna Opora

Sztandar szkoły