ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY

Corocznie 14 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krwiodawcy ustanowiony przez WHO w dniu urodzin Karla Landsteinera, który pierwszy dokonał podziału krwi na trzy grupy i otrzymał za to nagrodę Nobla. Święto to pojawiło się w kalendarzu w 2004 roku z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowego Towarzystwa Transfuzjologicznego oraz Międzynarodowej Federacji Organizacji Krwiodawców. Propagowanie tego dnia ma  zwiększać świadomość społeczeństwa i zachęcać do dobrowolnego oddawania krwi. Bez Honorowego Krwiodawstwa, bez armii ludzi dobrowolnie i bezpłatnie oddających krew niemożliwe byłoby przeprowadzanie operacji, ratowanie i leczenie ludzi.

Dawcami krwi mogą zostać osoby między 18. a 65. rokiem życia, ważące co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie wykonywano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, które nie miały żadnych zabiegów operacyjnych oraz nie były leczone krwią i jej składnikami. Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. Całość trwa zwykle ok. 40-60 minut. W Polsce rekordzista oddał 91 litrów krwi. Krew jest lekiem, który nie ma zamiennika, bo dotąd nie wynaleziono jej odpowiednika. Co roku liczba dawców wzrasta o około 3,6%, w tym samym czasie potrzeby rosną o 8,6%. Pamiętaj, że krew jest pozyskiwana tylko dzięki ludzkiej dobroci. Tylko człowiek może ofiarować ją drugiemu człowiekowi jako najważniejszy dar-dar życia. Każdego roku na całym świecie dokonuje się 108 milionów pobrań krwi, a ok. 34 milionów pochodzi od wolontariuszy Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża i Półksiężyca.

W Światowym Dniu Krwiodawcy nie można nie złożyć serdecznych podziękowań wspaniałym Darczyńcom Krwinek i Ratownikom Życia za wierność szczytnej idei dobrowolnego i bezinteresownego dzielenia się cennym darem życia z innymi.

Szymon Krawczyk, kl. 4 Tag