Targi służb mundurowych

Nasza szkoła gościła:

Państwową Straż Pożarną, Służbę więzienną, Policję, Straż graniczną, Jednostkę wojskową z Sieradza, Akademię Wojsk Lądowych z Wrocławia, Straż miejską, Żandarmerię wojskową, Sieradzkiej Bractwo Rycerskie, WSHE, Zespół Szkół Katolickich, PZS w Błaszkach.

Targi odwiedzili licznie uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.