MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „Prawo pracy i bhp w budownictwie”

organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi został rozstrzygnięty.

Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki i odnieśli sukces:

Adam Stępień II tb –  II miejsce,

Mateusz Posiewała III tb – III miejsce

Uczestnicy otrzymali dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe.