WOLONTARIUSZE NA START!

Dnia 15 grudnia 2023 roku Wolontariusze Szkolne Koła PCK wyruszyli do sieradzkich supermarketów. Tradycyjnie już kwestowali w: SEDALU, POLOMARKECIE przy ul. Łokietka oraz POLOMARKECIE przy ul. Piłsudskiego. Zebrane środki przekazane zostały jako wsparcie dla chorych na SM.
Akcja przeprowadzona została we współpracy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu.
W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie klas: 
1Ti – 8 osób
2Te – 1 osoba
2Tsm – 5 osób
2Ta – 2 osoby
2Tp – 1 osoba
3Tag – 2 osoby
4Tbm – 2 osoby
Zarówno Darczyńcom jak i naszym drogim Wolontariuszom należą się słowa podzięki i uznania.

laughing