Ucząc się przez doświadczenie IV

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Ucząc się przez doświadczenie IV”.

Przedsięwzięcie „ Ucząc się przez doświadczenie IV” o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000121674 jest realizowane na zasadach Programu Erasmus+  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

W projekcie planujemy zorganizować praktyki zagraniczne dla 29 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu w Saragossie i na wyspie Fuerteventura oraz staż dla jednego nauczyciela kształcenia zawodowego w Saragossie. Odbywanie praktyk będzie nadzorowane przez 4 opiekunów.

Z projektu korzystać będą uczniowie klas III i IV Technikum nr 1 im. Tadeusza Tańskiego w Sieradzu oraz nauczyciele zatrudnieni w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu

Projekt realizujemy, aby

  1. zwiększyć szanse na zatrudnienie 29 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu przez rozwój kompetencji zawodowych, językowych i osobistych – m.in. radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów w zespołach wielokulturowych, tolerancji;
  2. rozwinąć potencjał Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu do realizacji projektów rozwojowych przez wzmocnienie kadrowe i merytoryczne zespołu projektowego (zwiększenie składu osobowego, uczestniczenie w min. 2 szkoleniach FRSE rocznie);
  3. poprawić jakość nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu przez wdrożenie procesu poprawy kursów przygotowawczych oraz standardowych działań edukacyjnych przez implementację wniosków z zagranicznych mobilności uczniów i kadry;
  4. utrzymać i rozbudować sieci partnerów zagranicznych przez realizację zagranicznych mobilności zawodowych uczniów i kadry.

Uczestnicy projektu przede wszystkim zwiększą swoje kompetencje zawodowe oraz wzmocnią swój poziom języka angielskiego i języka kraju docelowego (oczekujemy przyrostów wyników z testów j. angielskiego OLS – an ante vs ex post mobilności). Osoby biorące udział w projekcie zwiększą swoją tolerancję, radzenie sobie ze stresem i inne kompetencje osobiste przez miesięczny pobyt za granicą, pracę w międzynarodowym środowisku, kursy przygotowawcze przed wyjazdem i wsparcie mentorów oraz nauczycieli podczas pobytu. Wspólne mieszkanie przez cztery tygodnie wymusi na uczniach konieczność budowania relacji międzyludzkich, osiągania kompromisów i rozwijania umiejętności komunikatywnych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu 486 998,69 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 486 998,69 zł