ZAŚWIADCZENIA WRĘCZONE


Dnia 22 lutego 2024 roku pan V-ce Dyrektor Maciej Mess wręczył Wolontariuszom Szkolnego Koła PCK Zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Zaświadczenia wystawiło Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu jako dowód wdzięczności za długotrwałą oraz owocną współpracę. 
Wolontariusze SK PCK regularnie uczestniczą w zbiórkach pieniędzy na rzecz chorych na SM. Poświęcają swój wolny czas oraz energię, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Ten mały – wielki gest ze strony młodzieży stanowi zapewnienie dla ludzi na co dzień zmagających się z chorobą, że nie są sami, że ktoś o nich dba i myśli.
Ponad to każdy Wolontariusz nagrodzony został gromkimi brawami oraz słodkim upominkiem.

SK PCK