Zebrania dla klas maturalnych

08.04.2024 zaplanowane są zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

godz 17:35

V Ti p. A. Jurkowski sala 55

V Tbm p. K. Duch sala 50

V Te p. I. Trzcińska sala 108

V Tag p. P. Pawelec sala 49

V Tsm p. D. Rachwalska sala 114