14 czerwca – ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY

Światowy Dzień Krwiodawcy – został ustanowiony 14 czerwca 2004 r.

przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację

Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC),

Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe

Towarzystwo Transfuzjologiczne. Jest to święto dedykowane dawcom krwi,

którzy oddają swoją krew osobom potrzebującym transfuzji lub do badań

naukowych. Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzimy w rocznicę urodzin Karla Landsteinera,

który urodził się 14 czerwca 1868 r. Landsteiner dokonał przełomu biologicznego

odkrywając grupy krwi. W 1930 r. został nagrodzony nagrodą Nobla w

dziedzinie fizjologii lub medycyny. Od 60 lat działaniom Polskiego

Czerwonego Krzyża towarzyszy hasło – „Oddając krew – ratujesz życie”.

Karolina Jabłońska

kl. 2Ta