Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 1. Rok szkolny 2022/2023 trwa od 1.09.2022r. do 31.08.2023r.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 01.09.2022r do 23.06.2023r. ,
  z wyjątkiem ostatnich klas technikum do  28.04.2023r.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy :
 4. dla klas maturalnych:

• I okres trwa od 01.09.2022r. do 16.12.2022r.

• II okres trwa od 19.12.2022r. do 28.04.2023r.

 • dla pozostałych klas:

• I okres trwa od 01.09.2022r. do 06.01.2023r.

• II okres trwa od 09.01.2023r. do 23.06.2023r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 5 dniach tygodnia.

 1. Egzaminy maturalne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE.
 2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się wg ustaleń CKE.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa : 23 ÷ 31.12.2022r.
 4. Ferie zimowe trwają : 16 ÷ 29.01.2023r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa : 06 ÷ 11.04.2023r.
 6. Ferie letnie trwają : 24.06. – 31.08.2023r.
 7. Praktyka zawodowa śródroczna ciągła (4 tygodnie):
  1. 17.04. – 12.05.2023r. – kl. III i IV technikum na podpudowie szkoły podstawowej
 8. Dni wolne od zajęć dydaktycznych :
  1. 03.10.2022r. (pn) – 75-lecie Szkoły, uroczystość z okazji nadania imienia
  1. 31.10.2022r. (pn),
  1. 10.01.2023r. (wt) oraz 02.06.2023r. (pt)  (egzamin potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
  1. 02.05.2023r (wt) – święto Flagi
  1. 04.05. (czw), 05.05. (pt), 08.05. (pn), 09.05 (wt), 12.05.2023r. (pt) (egzaminy maturalne)