Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 1. Rok szkolny 2023/2024 trwa od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 04.09.2023r do 21.06.2024r. ,
  z wyjątkiem ostatnich klas technikum do  26.04.2024r.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy :
 4. dla klas maturalnych:

• I okres trwa od 04.09.2023r. do 15.12.2023r.

• II okres trwa od 18.12.2023r. do 26.04.2024r.

 • dla pozostałych klas:

• I okres trwa od 04.09.2023r. do 05.01.2024r.

• II okres trwa od 08.01.2024r. do 21.06.2024r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 5 dniach tygodnia.

 1. Egzaminy maturalne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE.
 2. Egzaminy zawodowe odbędą się wg ustaleń CKE.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa: 23 ÷ 31.12.2023r.
 4. Ferie zimowe trwają: 29.01 ÷ 11.02.2024r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa: 28.03 ÷ 02.04.2024r.
 6. Ferie letnie trwają : 22.06. ÷ 31.08.2024r.
 7. Praktyka zawodowa śródroczna ciągła (4 tygodnie):
  1. 05 ÷ 31.05.2024r. – kl. III i IV technikum
 8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  1. 10.01.2024r. (śr) – egzamin zawodwy;
  1. 11.03.2024r. (pon) – dzień urodzin patrona szkoły;
  1. 02.05.2024r (czw) – święto Flagi;
  1. 07.05. (wt), 08.05. (śr), 09.05. (czw), 13.05 (pon), 15.05.2024r. (śr) – egzaminy maturalne;
  1. 31.05.2024 (pt) – piątek po Święcie Bożego Ciała;
  1. 04.06.2024 (wt) – egzamin zawodowy