„Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą „

Miło nam poinformować, że Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu podjęła współpracę w związku z powołaniem i uruchomieniem SCWEW w Sieradzu w ramach konkursu nr 4/SWEW/2021/D w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą ” Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działąnie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Dzięki w/w programowi otrzymamy m.in.: wsparcie w zakresie edukacji włączającej, będziemy mogli wypożyczać specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, szkolić Radę Pedagogiczną, konsultować się z ekspertami i specjalistami w zakresie edukacji włączającej.