Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 7 stycznia – jedynie dla Technikum, BS łączy się na zajęcia zdalne na DISCORD;
  2. 10 stycznia – jedynie dla Technikum, BS przychodzi normalnie na zajęcia zgodnie z planem, jeżeli będzie przedłużone nauczanie zdalne to będą się łączyć na DISCORD 11 stycznia – dla Technikum oraz BS (egzaminy zawodowe)
  3. Dni dyrektorskie nie dotyczą zajęć w CEZ oraz młodocianych pracowników.