Rekrutacja uczestników do projektu „Ucząc się przez doświadczenie II”

Rekrutacja uczestników do projektu „Ucząc się przez doświadczenie II” Pragniemy poinformować, że od 17 do 21 stycznia trwa rekrutacja uczniów na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Ucząc się przez doświadczenie II” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062800 – przeprowadzanym w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Druki formularzy rekrutacyjnych będą do pobrania w sekretariacie uczniowskim od 14 stycznia od godz. 10.00.