XI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w XI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs organizuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”, w którym systematycznie uczestniczy nasza szkoła.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Temat pracy powinien być związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii lub zasad udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.

Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

Prace należy wykonać i przynieść  do biblioteki szkolnej w terminie do 18.10.2022 r.

W bibliotece znajdują się kalendarze z poprzednich lat, w których można obejrzeć poprzednio nagrodzone prace uczniów.

Trzy najlepsze prace w naszej szkole wezmą udział w  XI Międzyszkolnym  Konkursie Plastycznym „Kultura bezpieczeństwa ” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Wyłonieni w Łodzi laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Ich prace zostaną zamieszczone  w kalendarzu Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi na rok kalendarzowy 2022/2023.