Plan ma maj 2023

akt z 26.04

Proszę zapoznać się ze zmianami. Sale są ułożone. W razie wątpliwości lub pytać proszę zgłaszać się bezpośrednio do sali 56 J Opora lub przez dziennik elektroniczny.

PLAN