Fundacja PGE

Dostosowanie kształcenia zawodowego
w PZS nr 1 w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 92 uczniów (1K/91M), poprzez wzrost kompetencji zawodowych w wyniku doposażenia pracowni dla technika elektryka oraz w tym dla 20 uczniów (0K/20M) poprzez organizację dla uczniów dodatkowych zajęć z zakresu eksploatacji sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych do 1kV

W terminie 1.11.2022 – 30.06.2023 w Powiatowym Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu realizowany był projekt pn.: „Doposażenie pracowni dla technika elektryka w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu”. Projekt finansowany był ze środków Fundacji PGE, a jego wartość wynosiła 10 000 zł. Celem projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego w PZS nr 1 w Sieradzu, ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia 92 uczniów (1K/91M), poprzez wzrost kompetencji zawodowych w wyniku doposażenia pracowni dla technika elektryka oraz w tym dla 20 uczniów (0K/20M) poprzez organizację dla uczniów dodatkowych zajęć z zakresu eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 KVRealizacja projektu przyczyniła się do:*poprawy zdolności do zatrudnienia 92 uczniów (1K/91M) PZS nr 1 w Sieradzu,*dostosowanie standardów kształcenia zawodowego w PZS nr 1 do regionalnego rynku pracy;*zwiększenie kompetencji zawodowych dla 20 uczniów (0K/20M);*doposażenie pracowni szkolnej (kształcenia zawodowego) w PZS nr 1;Adresatami projektu byli uczniowie uczący się w zawodzie technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk.