Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 04.09

Grupa I godz 8:30

I Ti      – Pawlik Lidia                                                sala 52            

I Ta      – Dorota Łajs                                                 48

I Tm    – Trzciński Ryszard                                       108

I Tp     – Mikołajczyk – Rusiecka Karolina                103

I Tg     – Pawelec Agnieszka                                     49

I Tsm   – Proszewska Edyta                                       104

I Tbe    – Duch Katarzyna                                          50

I Tes    – Trzcińska Inga                                            105

Ia BS   – Anna Kowalska                                           19

Ib BS   – Katarzyna Olembrowska                             12

II a BS – Dariusz Rybacki                                         20

IIIa BS – Radosław Milak                                          106 IIIb BS- Agnieszka Chlebicz                                 114

Grupa II godz 10:30

II Ti     – Sylwia Osetek                                             52

II Ta    – Justyna Stefanowicz                                    IN 8                           

II Tbm – Agnieszka Paroń                                         12

II Tsm – Dominika Astemberg                                  54

II Tp    – Małgorzata Wojtas                                      49

II Te    – Mariusz Maksajda                                       sala gimnastyczna

II Tgs  – Monika Jakubowska-Kakała                       48

III Ti   – Joanna Opora                                               56                               

III Tbm- Katarzyna Leśkiewicz                                105

III Te   – Włodzimierz Kacprzak                               50

III Tsp – Małgorzata Zalarska-Bednarska                 104

III Tag – Aneta Remiszewska-Grzesiak                     103

IV Ti   – Monika Dworczak                                       20

IV Tbm- Marek Szczepaniak                                    110

IV Te   – Aleksandra Adamczewska                          109

IV Tsp – Anna Kosecka                                             106

IV Tag – Monika Opora                                             19
V Ti    – Andrzej Jurkowski                                      55                               

V Tag  – Paweł Pawelec                                            IN 9

V Te    – Inga Trzcińska                                             108                             

V Tbm – Katarzyna Duch                                           21

V Tsm – Dorota Rachwalska                                     114