XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

Tematyka: prawo pracy, bhp, ergonomia

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza uczniów do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura bezpieczeństwa”, który towarzyszy programowi „Kultura Bezpieczeństwa”. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na papierze formatu A3, poziomo, (prace na innych formatach nie będą oceniane). Temat pracy powinien dotyczyć zagadnień prawnej ochrony pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony ppoż. lub zasad udzielania pierwszej pomocy. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody, a zwycięskie prace uczniów zostaną opublikowane   przez OIP w kalendarzu ściennym na 2024 rok.

Etap szkolny- prace będą przyjmowane do 2 listopada

Trzy najlepsze prace wezmą udział w etapie międzyszkolnym.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się bezpośrednio  do opiekuna

lub do biblioteki szkolnej,  gdzie można obejrzeć przykładowe prace konkursowe

z poprzednich lat.

Informacji udzielają nauczyciele: Beata Książek i Tomasz Gołąb

https://lodz.pip.gov.pl/aktualnosci/xii-miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-kultura-bezpieczenstwa