XXIII Dzień Papieski – „Cywilizacja życia”

XXIII Dzień Papieski – „Cywilizacja życia”

16 października obchodziliśmy 45. rocznicę wyboru JPII na stolicę apostolską. Wraz z uczniami udaliśmy się do Bazyliki, by w tym szczególnym miejscu na nowo przybliżyć młodzieży postać tego świętego Rodaka. Ukoronowaniem spotkania była wspólna modlitwa za wstawiennictwem Jana Pawła II – patrona młodzieży i rodzin.