Zebrania z rodzicami 25.10.2023 (środa)

I tura Godz 16:40 i II tura Godz 17:40

Godz 16:40

I Ti                  – Pawlik Lidia                                                            sala 48           

I Ta                  – Dorota Łajs                                                              sala 105

I Tm                – Trzciński Ryszard                                                   inny termin    

I Tp                 – Mikołajczyk – Rusiecka Karolina                            sala 106

I Tg                 – Pawelec Agnieszka                                                 sala 114                     

I Tsm               – Proszewska Edyta                                                   sala 103                     

I Tbe                – Duch Katarzyna                                                       sala 109

I Tes                – Trzcińska Inga                                                        sala 108

Ia BS               – Anna Kowalska                                                       sala 19                        

II Ti                 – Sylwia Osetek                                                         sala 52

II Ta                – Justyna Stefanowicz                                                sala 110

II Tbm             – Agnieszka Paroń                                                     sala 109

II Tsm             – Dominika Astemberg                                              sala 12

II Tp                – Małgorzata Wojtas                                                  sala 49

II Te                – Mariusz Maksajda                                                   sala 20

III Te               – Włodzimierz Kacprzak                                           sala ITS

III Tbm           – Katarzyna Leśkiewicz                                             sala 104

III Ti               – Joanna Opora                                                          sala 56

IV Tag             – Monika Opora                                                         sala 21

Godz 17:40

III Tsp             – Małgorzata Zalarska-Bednarska                              sala 105

III Tag             – Aneta Remiszewska-Grzesiak                                 sala 103

IV Ti               – Monika Dworczak                                                   sala 50

IV Tbm           – Marek Szczepaniak                                                  sala 108

IV Te               – Aleksandra Adamczewska                                      sala 104

IV Tsp            – Anna Kosecka                                                         sala 106
V Ti                – Andrzej Jurkowski                                                   sala 19                       

V Tag              – Paweł Pawelec                                                         inny termin

V Te                – Inga Trzcińska                                                         sala 108

V Tbm             – Katarzyna Duch                                                       sala 12

V Tsm             – Dorota Rachwalska                                                 sala 114

II Tgs              – Monika Jakubowska-Kakała                                   sala 48           

Ib BS               – Katarzyna Olembrowska                                         sala 20

II a BS            – Dariusz Rybacki                                                     sala 49

IIIa BS            – Radosław Milak                                                       sala 109

IIIb BS           – Agnieszka Chlebicz                                                 sala 110                     

Wychowawcy nieobecni w tym dniu proszę podać do dyrekcji inny termin zebrania