Tadeusz Tański – Konkurs wiedzy na temat życia i działalności patrona szkoły”

Połącz kropki, czyli artystyczne zmagania z wizerunkiem patrona szkoły.

Cele konkursu: -przybliżenie sylwetki patrona, -kultywowanie tradycji szkoły, -rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej i wrażliwości estetycznej. Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I – V technikum oraz klasy I – III szkoły branżowej.
 2. Pracę należy wykonać samodzielnie dowolną techniką plastyczną (kolaż, grafika komputerowa, graffiti, projekt muralu) na papierze formatu A1.
 3. Pracę powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem:
 4. imię i nazwisko autora,-Połącz kropki, czyli artystyczne zmagania z wizerunkiem patrona szkoły.

Cele konkursu: -przybliżenie sylwetki patrona, -kultywowanie tradycji szkoły, -rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej i wrażliwości estetycznej. Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I – V technikum oraz klasy I – III szkoły branżowej.
 2. Pracę należy wykonać samodzielnie dowolną techniką plastyczną (kolaż, grafika komputerowa, graffiti, projekt muralu) na papierze formatu A1.
 3. Pracę powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem:
 4. imię i nazwisko autora,
 5. -klasa

Pracę należy zgłaszać do 16.02.2024 r. u pani Anety Remiszewskiej – Grzesiak lub pani Edyty Proszewskiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.02.2024r. Wręczenie nagród odbędzie się 11.03.2024r. klasa Pracę należy zgłaszać do 16.02.2024 r. u pani Anety Remiszewskiej – Grzesiak lub pani Edyty Proszewskiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.02.2024r. Wręczenie nagród odbędzie się 11.03.2024r.

 • Połącz słowa, czyli literackie zmagania z historią patrona szkoły. Praca literacka na temat „Historia zamknięta w jednym wierszu.” Pracę należy dostarczać do pań polonistek:
  • p. Aneta Remiszewska – Grzesiak
  • p. Edyta Proszewska
  • p. Katarzyna Leśkiewiczw terminie do 16.02.2024r. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego odbędzie się 23.02.2024r, a wręczenie nagród 11.03.2024r.

 • Tadeusza Tański – konkurs o wiedzy ogólnej i działalności patrona szkoły. Wewnątrzszkolny konkurs o patronie szkoły Tadeuszu Tańskim odbędzie się w dniu urodzin patrona – 11.03.2024r. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do p. Edyty Proszewskiej.