INDEKSY ZDOBYTE !

W dniach 22-23 marca 2024r. w Nisku odbył się centralny etap Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Brało w nim udział dwoje naszych uczniów – Julita Bruś i Wojciech Wnuk ( z klasy 2TP). Opiekunem drużyny była pani Aneta Remiszewska – Grzesiak.

Część pisemna odbyła się 22 marca 2024r. Test składał się z 4 zadań otwartych. Z każdego z nich można było uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Nasi uczniowie zdobyli kolejno 26,2 i 27,2 punktów, osiągając w ten sposób tytuł finalisty. Po teście odbyła się wycieczka po lokalnych zakładach przemysłowych.

Tytuł laureata i finalisty uprawnia do aplikowania bez rekrutacji na wybrane uczelnie w Polsce, w tym: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański oraz wybrane politechniki. :D:D:D